Μια ακόμη απόφαση της Δ.Ε.Δ. που δημοσιεύθηκε τις προηγούμενες ημέρες έρχεται να δικαιώσει εταιρία η οποία ζήτησε τη μείωση της φορολογικής βάσης Φ.Π.Α. (επιστροφή ΦΠΑ που είχε ήδη αποδώσει) μετά από διαγραφή απαίτησης σε πελάτη της με απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών στο πλαίσιο προπτωχευτικής διαδικασίας εξυγίανσης. Η απόφαση αυτή της Δ.Ε.Δ. είναι η τρίτη κατά σειρά (μετά τις δύο αποφάσεις του Απριλίου 2019, ΔΕΔ 805/2019 και ΔΕΔ 806/2019) και βασίζεται —όπως και οι δύο προηγούμενες— στην απόφαση του Σ.τ.Ε. με αριθμ. 335/2019. Υπενθυμίζουμε ότι μέχρι τη δημοσίευση της απόφασης του Σ.τ.Ε., η Δ.Ε.Δ. απέρριπτε προσφυγές επιχειρήσεων με παρόμοιες παρόμοιες υποθέσεις (βλ. ΔΕΔ 4779/2018, ΔΕΔ 5180/2018 και ΔΕΔ 5034/2018).

Στη συγκεκριμένη υπόθεση μάλιστα, το Δημόσιο θα επιστρέψει εντόκως το ανείσπρακτο ποσό Φ.Π.Α. που επιβάρυνε την εταιρία. Η τοκοφορία αρχίζει από την ημερομηνία υποβολής του σχετικού αιτήματος και οι τόκοι υπολογίζονται, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις και αποφάσεις περί καθορισμού των επιτοκίων του άρθρου 53 του ν.4174/2013, μέχρι και την ημερομηνία ειδοποίησης του φορολογούμενου για την επιστροφή του αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού φόρου ή εισφοράς.Πηγή: Taxheaven

Last modified on Τετάρτη, 09 Οκτωβρίου 2019 10:37